Alle info voor GV-ers

Print

Op welke gebieden moet ik scholing volgen?

De bij- en nascholingsactiviteiten zijn ingedeeld in verschillende categorieën waarbij je een vastgesteld aantal punten moet behalen. Alle activiteiten moeten vóóraf voor accreditatie worden aangedragen en passen binnen het toetsingskader.

Hoofdcategorie: Levensbeschouwing en spiritualiteit

Het gaat hier om intensieve, vormende en begeleide activiteiten die de ontwikkeling en het onderhoud van de eigen spiritualiteit dienen. Alle activiteiten moeten plaatsvinden in georganiseerd verband en er moet sprake zijn van reflectieve onderdelen. Te denken valt aan de volgende activiteiten: retraite of bezinningsweek, pelgrimage, geestelijke begeleiding, cursus mindfulness of meditatie.

Hoofdcategorie: Vakbekwaamheid

Het gaat hier om alle vormen van vorming, training en scholing op het gebied van de attitude, de kennis en de vaardigheden van een geestelijk verzorger. Doel is de versterking van de vakbekwaamheid van de geestelijk verzorger. Alle activiteiten moeten plaatsvinden onder begeleiding van een deskundige. Te denken valt aan de volgende activiteiten: Cursus moreel beraad, symposium over een bepaalde doelgroep (zoals psychiatrie), workshop over een bepaalde methodiek, e-learning over een bepaald ziektebeeld (zoals dementie).

Hoofdcategorie: Persoon en werk

Het gaat hier om reflexieve activiteiten met het oog op de integratie van de persoon en het werk van de geestelijk verzorger. Verplichte elementen daarin zijn supervisie (of leertherapie) en intervisie.

Nevencategorie: Beroepsontwikkeling

Het gaat hier om activiteiten die je onderneemt naast je reguliere werk als geestelijk verzorger en die bijdragen aan de ontwikkeling van het beroep. Je kunt daarbij denken aan het delen van je kennis, het begeleiden van een stagiair of bestuurs- en commissiewerk. Je kunt dit soort activiteiten zelf toevoegen aan je dossier.

Nevencategorie: Innovatie

Deze ruimte kan vrij worden besteed aan opleidings- en vormingsactiviteiten met het oog op de innovatie en ontwikkeling van het vak van geestelijk verzorger. Je kunt dit soort activiteiten zelf toevoegen aan je dossier.

Ga direct naar