Alle info voor GV-ers

Print

Welke opleidingen tot GV-er erkent de SKGV?

Het voldoen aan de opleidingseis is voor de SKGV en andere instanties van groot belang. Op basis van de juiste opleiding kun je ook lid worden van de VGVZ en (indien gewenst) een bevoegdheidsverklaring aanvragen bij de RING.

Op deze pagina vind je de actuele lijst met opleidingen die door de SKGV erkend zijn als initiële opleiding tot geestelijk verzorger. Wanneer je je inschrijft dien je een kopie van je diploma (incl. cijferlijst en/of supplement) te uploaden óf een officiële bevestiging van de toetsingscommissie dat je opleiding is erkend.

Overzicht erkende initiële opleidingen

Je kunt op iedere kolom sorteren of de zoekfunctie gebruiken.

 

Naam opleidingOpleidingsinstituutWebsiteNiveau
HumanistiekUniversiteit van Humanistiekwww.uvh.nlMA WO
Theology and Religious Studies, Spiritual CareVrije Universiteit Amsterdamwww.vu.nlMA WO
Theologie en Religiewetenschappen, predikantsopleidingVrije Universiteit Amsterdamwww.vu.nlMA WO
Predikant geestelijk verzorgerProtestantse Theologische Universiteitwww.pthu.nlMA WO
Religion Health and Wellbeing, geestelijke verzorgingRijksuniversiteit Groningenwww.rug.nlMA WO
Religiewetenschappen, geestelijke verzorgingRadboud Universiteit Nijmegenwww.ru.nlMA WO
Islamitische Geestelijke VerzorgingIslamitische Universiteit Rotterdamwww.iur.nlMA HBO
TheologieTilburg Universitywww.tilburguniversity.eduMA WO
TheologieTheologische Universiteit Apeldoornwww.tua.nlMA WO
Theologie predikantTheologische Universiteit Kampenwww.tukampen.nlMA WO
Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen, Church and Pastoral Ministries (1)ETF Leuvenwww.etf.edu MA WO
TheologieHogeschool Windesheimwww.windesheim.nlBA HBO
TheologieChristelijke Hogeschool Edewww.che.nlBA HBO
Islamitische TheologieIslamitische Universiteit Rotterdamwww.iur.nlBA HBO
TheologieVIAAwww.viaa.nlBA HBO
Theologie, geestelijk begeleiderFontys Hogeschoolwww.fontys.nlBA HBO
Leraar Godsdienst, Levensbeschouwelijk WerkerFontys Hogeschoolwww.fontys.nlBA HBO
Kerkelijke Opleiding Oud-Katholieke Kerk van NederlandUniversiteit Utrechtseminarie.okkn.nlambtsopleiding
Leraar Godsdienst, Geestelijke VerzorgingChristelijke Hogeschool Windesheimwww.windesheim.nlMA HBO
Geestelijk Begeleider (2)Academie voor Geesteswetenschappenwww.academiegeesteswetenschappen.nl Post-HBO
Boeddhistisch geestelijk verzorgerVrije Universiteit Amsterdamwww.vu.nlambtsopleiding
Hindoeïstisch geestelijk verzorgerVrije Universiteit Amsterdamwww.vu.nlambtsopleiding
Leraar Godsdienst, Geestelijk VerzorgerHogeschool Windesheimwww.windesheim.nlMA HBO

Voetnoten

1: Aanvullende eis voor Godgeleerdheid en godsdienstwetenschappen, Church and Pastoral Ministries: Supervisie moet aantoonbaar onderdeel zijn geweest van de opleiding of de nascholing, indien dit niet zo was wordt dit als aanvullende eis gesteld.

2: Aanvullende eis voor Beroepsopleiding Geestelijk Begeleider: Het diploma moet gedagtekend zijn ná mei 2020. Wanneer dat in jouw situatie niet zo is, kun je contact opnemen met de opleider om na te gaan wat er nodig is om een vernieuwd diploma te ontvangen.

Ga direct naar